Ζαγανός πασάς

Ζαγανός πασάς
(15ος αι.). Οθωμανός στρατηγός, ελληνικής καταγωγής. Ασπάστηκε τον μωαμεθανισμό και υπηρέτησε ως αξιωματικός στον στρατό του Μουράτ B’ και του Μωάμεθ Β’, στον οποίο ασκούσε σημαντική επιρροή. Τον παρότρυνε να στραφεί εναντίον της Κωνσταντινούπολης και, όταν εκείνος φοβήθηκε πιθανή επέμβαση της Δύσης, τον έπεισε να συνεχίσει την πολιορκία της Πόλης. Πολέμησε με μεγάλη ανδρεία κατά την τελική έφοδο εναντίον της Βασιλεύουσας και μετά την κατάληψή της ανέλαβε να υποτάξει την Πελοπόννησο, εγχείρημα που το θεωρούσε εύκολο εξαιτίας της τοπικής διαμάχης μεταξύ του Θωμά και του Δημητρίου Παλαιολόγου. Πραγματικά, η εισβολή του στην Πελοπόννησο στέφθηκε με επιτυχία και στη συνέχεια εδραίωσε την κυριαρχία του και στη Στερεά Ελλάδα, συλλαμβάνοντας και φονεύοντας τον τελευταίο Λατίνο δούκα της, Ατσαγιόλι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”